Limux Munchen afgesloten!!

Zoals uit onderstaand artikel blijkt is het Linuxproject in Munchen afgesloten!! Een groot succes!! Lijkt mij een goed voorbeeld voor andere overheden!!

an de arbeidsplekken van gemeenteambtenaren naar Linux te migreren, heeft het project bijna 15.000 computers van Linux voorzien. De gemeente heeft Project LiMux nu officieel afgesloten.

LimuxIn mei 2003 besloot de gemeente München het merendeel van zijn pc-werkplekken van Windows naar opensourcesoftware te migreren. In 2004 werd het doel vastgesteld dat het 12.000 plekken naar Linux omgezet moesten worden en in oktober 2005 ging project ‘LiMux Die IT-Evolution’ officieel van start. In oktober 2012 werd dat doel gehaald.

Met het behalen van het doel stopte de uitrol echter niet. Eerder dit jaar werd bekendgemaakt dat 14.000 van de 15.000 systemen waren overgezet en inmiddels is het doel met een migratie van meer dan 14.800 systemen ruimschoots overtroffen. Burgemeester Christine Strobl en LiMux-projectleider Peter Hofmann hebben het project officieel afgesloten en de gemeenteraad spreekt in een verklaring van een succesvolle afronding. Volgens de burgemeester is met het project ‘een consequente stap naar meer openheid en onafhankelijkheid van individuele softwareleveranciers genomen’.

Advertenties

Linux bespaart München miljoen

10 jaar zijn verstreken sinds in München besloten is over te schakelen van Microsoft naar een ​​ander besturingssysteem: Linux.Ondertussen heeft het stadsbestuur om 15.000 pc’s te werken met Linux en de vrije software. Een reden om te vieren?

De hele wereld is van Microsoft. Het hele ding? Nee, de stad München, daarom, tart het conventionele besturingssysteem en heeft 28 Mei 2003 besloten om te veranderen naar een ander systeem. Het werd al snel gedoopt LiMux – een samenvoeging van Linux en München.

Nieuwe software: Firefox en Thunderbird

 

Linux is een open in tegenstelling tot Microsoft’s Windows-besturingssysteem, de programmeercode is gratis beschikbaar. Dit elimineert kostbare licentiekosten. Een stadsbestuur heeft echter speciale behoeften – Keyword vormen – moesten worden aangepast aan de behoeften van de 12 gemeentelijke diensten, het vrije systeem. De kosten van de programmering bedroeg € 270.000.

Sinds mei 2013 gebruiken 15000 banen  Linux en vrije software gebaseerd op de Thunderbird voor e-mail, Firefox voor het surfen op het web en OpenOffice kantoorsoftware. Het voordeel: alle sjablonen voor elke unit zijn consistent en gemakkelijk te vinden in het document management systeem WollMux. Bovendien hoeft  de stad geen dure royalties meer te betalen.

 Er was twaalf miljoen euro begroot door deskundigen tien jaar geleden. Voor de verandering zijn de kosten naar bijna € 23.000.000 opgelopen.Hoewel dit bijna twee keer de som van de initiële kosten is waren de kosten in de Microsoft wereld meer opgelopen naar ongeveer 34 miljoen euro.

De grootste besparingsposten vormen de royalty’s: De licenties voor MS Office zouden hebben bedragen € 4.200.000. De kosten van het Windows-besturingssysteem zouden uitgekomen zijn op 2,6 miljoen euro.

 

HP had berekend in samenwerking met Microsoft dat de projectkosten voor het LiMuxproject € 60.600.000 zouden bedragen. Dat was als zo vaak in deze berekeningen gebaseerd op de aannames.Uit verklaringen van de stad Munchen bleek dit hele rapport aan alle kanten te rammelen. Bovendien was de samenwerking met Microsoft in dit verband verdacht. Daarom bleek al snel dat hieraan verder geen aandacht meer besteed moest worden. Daarom: All the best, LiMux!

Britse regering wil voorkeursbehandeling geven aan opensource-software

Ik las zojuist een interessant bericht op https://tweakers.net:

De Britse regering heeft richtlijnen opgesteld voor het selecteren van software binnen de overheid. Daarin spreekt het de voorkeur uit voor opensource-software. Propriëtaire software zou uitsluitend in specifieke omstandigheden gebruikt moeten worden.

Het document, government service design manual geheten, is nog in de conceptfase maar moet gaan dienen als een lijdraad voor het kiezen van de juiste software door overheidspersoneel. De opstellers beantwoorden op de vraag ‘wanneer opensource te gebruiken’ met het antwoord dat opensource-software de voorkeur moet krijgen boven propriëtaire software. Dit zou met name gelden voor besturingssystemen, newtwerksoftware, webservers, programmeertalen en databases.

Propriëtaire software of ‘closedsource’-software zou alleen in zeldzame gevallen gekozen moeten worden. Bovendien zou bij een dergelijke keuze goed gekeken moeten worden of de gebruikte interfaces gebruik maken van open standaarden en er wordt gewaarschuwd voor vendor lock-in. Indien de overheid zelf software ontwikkelt, dan moet deze volgens de richtlijnen met een opensource-licentie gepubliceerd worden.

De Britse regering is al sinds eind vorig jaar bezig om opensource-software bij het maken van keuzes voor softwarepakketten een betere positie te geven, maar het zou de eerste keer zijn dat de overheid zich openlijk uitspreekt over de kwestie en opensource de voorkeur wil geven. Aan Computer Weekly laat Liam Maxwell, chief technology officer bij de Britse overheid, weten dat in zijn ogen binnen het publieke domein opensource de juiste keuze is, mede omdat de software voor overheidstaken zelden tot nooit op maat is gemaakt en er met andere landen samengewerkt kan worden aan opensource-projecten.

Onlangs sloten de Britten nog een samenwerkingsverband met Estland voor de ontwikkeling van digitale diensten op basis van opensource-software. Estland staat binnen Europa al enige tijd bekend als grootgebruiker van opensource-software en zou hier inmiddels de nodige ervaring mee hebben opgebouwd.

Al met al geeft dit soort berichten de linuxfans onder ons weer moed voor de toekomst!!!

Ik zal dit soort ontwikkelingen goed in de gaten blijven houden.

wisselend succes voor open source bij Duitse Overheid!!

Zoals ik al eerder heb geschreven heeft de Duitse stad Munchen al jaren geleden besloten om over te gaan op open source. dat project heet Limux. Dat is een samenvoeging van Linux en Munchen. Na aanvankelijke problemen is de laatste jaren duidelijk vooruitgang te zien. 14000 werkplekken zijn ingericht om te werken met Linux. Daarvan zijn er eind van dit jaar 12000 helemaal klaar.Na een begin met Open Office en Debian en KDE is men in 2010 overgegaan van Open Office naar Libre Office. Al met al een succes na verloop van tijd voor de open source gemeenschap.

Dat leek de Duitse stad Freiburg ook een goed vootbeeld. Vandaar dat men overstapte toen Microsoft voor elke gebruiker 70 euro in rekening wilde brengen. Maal 2000 gebruikers betekende dat 140.000 euro. Dat was 5 jaar geleden. Nu blijkt dat door vele klachten over comptabiliteit met gebruik Microsoft Office documenten. Microsoft wilde maar al te graag helpen ad 350 euro per gebruiker!!! voor de hele terugschakeling. Daarnaast voor een nieuwe licentie 500.000,00 euro. Waarom ging het in Freiburg fout? Men ging hier alleen uit van kostenbesparingen. Er werd zowel gewerkt met Open Office als Office 2000. Daarbij bleek dat Office 2000 geen ODF document kon opslaan en bij Open Office wel. Toch kwamen de klachten van de medewerkers over Open Office. Weer heel typisch dus. Geen aandacht dus voor een strategie naar een volledige migratie. Alleen maar aandacht voor geld wat naar nu blijkt allemaal nog veel duurder is geworden.

Munchen keek, behalve het geldelijk voordeel van 10 miljoen euro, vooral naar het investeren in opleidingen voor het hele personeel. Daardoor blijkt het nu duidelijk een succes te zijn geworden. Dit geeft een goed voorbeeld voor andere overheden die met helzelfde probleem zitten. Ga informatie halen bij Munchen en doe er jezelf een voordeel mee!!!

München bespaart miljoenen met open source

Het zou bedrijfseconomisch onverantwoord zijn om over te stappen van Linux op Windows. Dat heeft burgemeester van München Christian Ude – met cijfers onderbouwd – laten weten op vragen uit de gemeenteraad.

Aanleiding voor Udes onderbouwing van het Limux-project (een samentrekking van Linux en München) waren kritische vragen van een lid van de Christlich-Soziale Union, dat zich afvroeg of München geen lering moest trekken uit de beslissing van Wenen om voor een aantal werkplekken terug te keren van Linux naar Windows.

De minister rekent in de Rathaus Umschau van 19 maart voor, dat dat een dure grap zou worden. Om de overstap naar een functioneel vergelijkbare Windows-omgeving te maken, zou nu 15,52 miljoen euro nodig zijn, berekent de burgemeester, dankzij licentiekosten en zwaardere eisen aan de hardware. Voor het Limux-project is tot nog toe 13,78 miljoen euro uitgegeven. Die vergelijking laat dan nog buiten beschouwing dat de licentiekosten die Microsoft in rekening brengt – voor München zou dat zo’n 2,8 miljoen euro zijn – elke drie tot vier jaar terugkomen; open source kent zo’n kostenpost niet.

Minder werk op helpdesk

Ook voor de helpdesk is de overstap naar open source goed nieuws, meldt Ude – daartoe aangezet door een vraag over de toegenomen storingsmeldingen. In de periode dat München het aantal op Linux gebaseerde werkplekken uitbreidde van 1500 naar 9500 – en dus duizenden Windows-werkplekken afstootte – daalde het aantal storingsmeldingen van gemiddeld 70 naar 46 per maand.

 

Lees ook

 

Limux project Munchen

Ik heb al eerder gesproken in deze blog over het Limux project in Munchen. Hierbij worden alle werkplekken geleidelijk overgezet van Windows naar linux. Daarbij is linux veranderd in limux om de m van Munchen hierin te verwerken. Nu werd gisteren bekend dat 9000 van de 15000 werkplekken zijn overgezet naar de zelf ontwikkelde Limux-client. Daarnaast zijn bijna alle MS-Officesuiites overgezet naar Openoffice.org.De verwachting was dit jaar 8500 werkplekken te kunnen overzetten. Dus er is een kleine voorsprong op schema. Hierbij valt wel op te merken dat het project in 2003 al begonnen was. In de jaren daarna viel de migratie vrijwel stil en moest de strategie aangepast worden, waarbij de projectnemers achteraf zeiden dat ze naïef waren geweest wat betreft de complexiteit van de migratie.Volgend jaar moeten de overige 3000 systemen aangepast worden, schrijft de it-divisie van de gemeente München.